Heelplus_shippingrate

การจัดส่ง

  • สินค้าจัดส่งทุกวัน จันทร์ ถึง เสาร์ ก่อน เวลา 12.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์
  • หากลูกค้าแจ้งโอนหลัง 12.00 สินค้าจะถูกจัดส่งในวันถัดไป กรณีที่แจ้งโอนหลัง 12.00 ของวันเสาร์ สินค้าจะถูกจัดส่งในช่วงเช้าของวันจันทร์
  • ในกรณีของลูกค้าปลีก Retail Policy ทางเราจัดส่งแบบ EMS เท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีซื้อสินค้าไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ( ดูเงื่อนไขลูกค้าปลีก คลิ๊ก )
  • สินค้าบางรายการ มีการบริการเก็บเงินปลายทาง COD ( เฉพาะลูกค้าปลีกเท่านั้น )
  • สำหรับลูกค้าส่ง Wholesale Policy ทางเราจัดส่งทั้งแบบ EMS และ KERRY โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ซื้อสินค้าไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ( ดูเงื่อนไขลูกค้าส่ง คลิ๊ก )

 

 

------------------------------