เงื่อนไข

เป็นพาร์ทเนอร์ในการจำหน่ายแบรนด์ Heelplus ซึ่งสามารถต่อยอดธุรกิจไปทำ Dropship / Wholesale ในแต่ละพื้นที่ได้