Heel Plus คือ ผู้นำเข้าอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับสุขภาพเท้าครบวงจรเจ้าแรกแห่งประเทศไทย สินค้าของเราได้รับความไว้วางใจทั้งจากลูกค้า และร้านค้ามากมาย และด้วยยอดธุรกิจที่กำลังเติบโตเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และธุรกิจ e-commerce อย่างรวดเร็ว เราจึงมองหาผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อมาร่วมกับเราในภารกิจของเราที่จะทำให้ Heel Plus กลายเป็นแหล่งรวมสินค้าอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับเท้าครบวงจรในธุรกิจออนไลน์ชั้นนำ หากคุณสนใจและต้องการทำงานที่ท้าทายความสามารถ สามารถส่ง e-mail แนะนำตัวเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ Main.heelplus@gmail.com หรือเข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่….

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ